Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Nieuwe scholengroep KITOS

Sinds 1 september kennen we de nieuwe naam van ons overkoepelende vergrote schoolbestuur: ‘KITOS Katholieke scholengroep regio Mechelen’. 

KITOS staat voor Kwaliteit, Katholiek, Innovatief, Talentgericht, Open, Onderwijs en Solidariteit. 

Alle leerlingen zijn welkom op 1 september volgens onderstaande uren. Ze hebben enkel schrijfgerief en papier nodig.
De leerlingen krijgen dan ook hun huurboeken mee.

1ste jaar: 8.30 u.
3de jaar: 9.00 u.
2de en 4de jaar: 9.20 u.
5de en 6de jaar: 10.00 u.
7de jaar: 10.30 u. (WE in de Stationsstraat; TBZ, KZ en LW op de campus Rooienberg 23)

In de namiddag zijn de leerlingen vrij.

Op woensdag 7 juni, de allerlaatste lesdag in het secundair, gingen de 6 leerlingen van Jeugd- en Gehandicaptenzorg naar de Maretak, een voorziening voor kinderen met een diep mentale handicap.

De leerlingen van 5 STW hadden als laatste opdracht om een eigen tijdschrift te maken. Omdat dit binnen het vak integrale opdrachten valt, vroegen we hen diverse thema's te verwerken. We nodigden vooraf een grafisch ontwerper uit om te leren waarop ze moesten letten bij de aanmaak van dat tijdschrift. Op 8 juni stelden zij dit voor met een aangekleed standje waar ze met voorwerpen en dergelijke refereerden naar de inhoud van hun tijdschrift.

Op maandag 29 mei organiseerden we met de leerlingen van 6 STW een projectdag met personen met een beperking. De leerlingen staken een bewegingsverhaal in elkaar dat ze samen uitvoerden met de bezoekers van het Crauwelenhof.

De afsluiting van het vak IO (integrale opdrachten) met de leerlingen van 6 STW gebeurde met een uitstap naar Oostende. In het kader van 'een gezonde geest maakt een gezond lichaam' werden er heel wat activiteiten georganiseerd. Sleutelwoorden tijdens deze uitstap waren mindfulness, creativiteit, samenhorigheid.

De leerlingen van het zesde jaar jeugd- en gehandicaptenzorg gingen op 24 mei aan de slag in een centrum voor kind en gezin. Maanden geleden kregen zij de opdracht om de ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen in te richten. Zij maakten aangepast spelmateriaal per leeftijdscategorie en brachten ideeën aan om de ruimte op te pimpen

De leerlingen van de module podiumkunsten van het zesde jaar aso maakten net als de voorbije jaren een theatervoorstelling die ze tijdens het weekend van 12 en 13 mei speelden voor vrienden en familie.

Pagina's