Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

profiel

Kan je je goed inleven in de leefwereld van anderen? Hou je ervan om zelfstandig activiteiten te organiseren en te begeleiden? Wil je je inzetten voor mensen met een beperking? Interesseer je je voor humane wetenschappen? Dan is deze kwalificatierichting echt iets voor jou.
In het vijfde jaar ga je vier weken op stage in een voorziening voor mensen met een handicap of in de bijzondere jeugdzorg. In het zesde jaar duurt deze stage acht weken.

lessentabel (35 u.)

     

 

aardrijkskunde
Engels
Frans
geschiedenis
godsdienst
lichamelijke opvoeding
Nederlands
wiskunde

beroepsgerichte pedagogiek en psychologie
beroepsgerichte zorgkunde
biologie van de mens
expressie en animatie
ortho(ped)agogiek en ortho(ped)agogische vaardigheden
wetgeving
beroepsgerichte huishoudkunde
stage

5e

1
2
2
1
2
2
3
2

4
2
2
2
4
1
1
4

6e jaar

1
2
2
1
2
2
3
2

1
-
2
2
5
1
1
8

toekomst

Met je diploma jeugd- en gehandicaptenzorg kies je of je meteen het werkveld instapt of gaat verder studeren. Je kan onmiddellijk aan de slag als opvoed(st)er of begeleid(st)er. Je kan ook doorstromen naar een professionele bachelor orthopedagogie. Verder is een opleiding in de sociale, agogische, gezondheids- of onderwijssector mogelijk.

... terug naar Studieaanbod