Stationsstraat 6, 2570 Duffel | 015 30 38 58 | mail@snorduffel.be

Leefregels

Naast de wettelijke regels, die vanzelfsprekend ook op een school gelden, leggen we een aantal regels vast die de goede werking van de school als leeromgeving verzekeren. We verwachten van alle leerlingen dat ze zich strikt aan deze regels houden. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat leren in een aangename, veilige en stimulerende omgeving gebeurt.

1. Je komt op tijd en wettigt elke afwezigheid.

2. Je gedraagt je rustig en beleefd tegenover iedereen, ook buiten de school.

3. Je verzorgt jezelf en je kledij, zoals dat in het schoolreglement staat.

4. Bij het belsignaal ga je meteen naar de klas/de speelplaats.

5. Je brengt je communicatiemap en studentenkaart altijd mee naar school. Je geeft die onmiddellijk af wanneer daar om gevraagd wordt.

6. Voor elke les breng je al het nodige mee. Je draagt zorg voor je eigen bezittingen, die van anderen en die van de school.

7. Je verlaat een ruimte pas als je de toestemming hebt en je laat die netjes achter.

8. Eten en drinken doe je enkel tijdens de pauzes op de speelplaats. Afval gooi je in de juiste vuilnisbak.

9. Je gsm gebruik je enkel functioneel, kort tijdens de pauzes, niet tijdens de lessen of in de refter.  Bij het belsignaal verdwijnt elke gsm.

10. Je rookt niet binnen het schooldomein.

 

 

Bij het hanteren van deze leefregels voor een goed verloop van de werking van de school, zetten we in de 1ste plaats in op preventie en het creëren van een positief leer- en leefklimaat. Toch zal dit ongewenst gedrag niet helemaal kunnen voorkomen. We zetten erg in op herstelgericht werken, maar als nodig zijn er duidelijke afspraken rond opvolging en sancties bij ongewenst gedrag.

Wat ongewenst gedrag is, wordt bepaald door zowel wettelijke bepalingen en maatschappelijke conventies, als door het pedagogische project van de school.

Als basis voor ons opvolgbeleid gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Waarderen en aanmoedigen van alles wat goed loopt in het gedrag van leerlingen.

  2. Een consequent en in vertrouwen aanleren en trainen van gewenste gedragingen.

  3. Het veroordelen van ernstige overtredingen koppelen aan herstelgericht werken.